Privacyverklaring

Privacyverklaring Hiernumaals Afscheidszorg

​Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe Hiernumaals Afscheidszorg omgaat met jouw persoonsgegevens.

Hiernumaals Afscheidszorg kan jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van dienstverlening omtrent het begeleiden van een uitvaart of om contact met je op te nemen als je daarom verzoekt. Denk hierbij aan gegevens zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor de gewenste dienstverlening en ook voor interne bedrijfsoptimalisatie, maar verder niet. De gegevens worden dus alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jouw verzochte diensten in het kader van de uitvaartbegeleiding, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

​Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Hiernumaals Afscheidszorg.

vastgelegd en bewaard worden. Je kunt hiervoor contact opnemen, waarna wij binnen afzienbare tijd inzicht verschaffen. Ook kun je verzoeken om verwijdering van jouw gegevens (tenzij we een wettelijke plicht heb deze nog enige tijd te bewaren). Jouw persoonsgegevens worden bewaard, zo lang als dit in redelijkheid nodig is voor een goede dienstverlening, of zo lang als noodzakelijk is volgens de wet, langer niet.​

De website van Hiernumaals Afscheidszorg plaatst analytische cookies met behulp van Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen dus informatie over wat cliënten in het algemeen op de site doen, maar niet per individu.

​Indien je hier vragen over hebt, kun je te allen tijde contact opnemen met Hiernumaals Afscheidszorg.